Nordisk bioenergiteknik för krävande användning med utnyttjande av inhemska bränslen.

Välkommen till Biofire Sverige

Biofire OY är ett relativt nytt fabrikat i Sverige men väletablerat i Finland. Importeras och säljs av Lej:s Rörmontage / Biofire Sverige. Lej:s Rörmontage har sålt och servat biobränslepannor i många år och är väl förtrogen med detta.

Nordisk bioenergiteknik för krävande användning med utnyttjande av inhemska bränslen

FÖRNYBAR BIOENERGI ÄR FÖRMÅNLIG OCH UTSLÄPPSFRI

NYHET!

Nydesignad brännare för effektiv förbränning.

Den nydesignade brännaren Fire Tip Chip Burner 800 kW är optimerad för modern 3D-förbränningsluftflödesmodellering. Brännaren är utrustad med massiva keramiska stenar i väggar och tak, nu med välvd båge i taket som möjliggör att lågan roterar och därmed utgör en än mer fullständig och effektiv förbränning.

Fire Tip Chip Burner 800 kW

 • Massiva keramiska stenar och båge
 • Trappsteg med stark gjutjärn
 • Hydrauliskt rörlig gallermaskin
 • Automatisk förbränningsluftreglering
 • Förutom träflis kan brännaren också bränna annat brännbart material, såsom återvunnet trä.

biomassorBiobränslen som tillverkats av fast biomassa har visat sin effektivitet och förmånlighet jämfört med importenergi i flera decennier. Tillsvidare klassificeras all energi från förnybar biomassa som utsläppsfri inom EU. Av inhemska biobränslen är det bara torv som räknas som fossilt bränsle och den har en viss utsläppskoefficient.

I dag är alla förbränningssystemen för biomassaenergi avancerade och fullt automatiserade. Vad användningssäkerheten gäller är de lika pålitliga som bl.a. oljebrännare, varför det är mycket enkelt och förmånligt att använda t.ex. flis eller torv som bränsle. När man jämför årskostnaden för de mest använda inhemska bioenergiformerna (träflis, torv, pellets, ved och spannmål) i eldning med de övriga mest använda energiformerna, märker man lätt att inhemsk fast bioenergi är mycket förmånligare än t.ex. olja eller el. Till och med bergvärme är dyrare eftersom en stor del av dess totala kostnad är el. Palokärki-brännsystem som utvecklats av Biofire Oy utnyttjar effektivt just dessa förmånligare biobränslen (träflis, torv, spannmål, pellets). Och om energiveden (eller spannmålet) kommer från ens egna ägor blir dess användning ännu förmånligare.

Vi är EN 303-5 Certifierade.

Några funktioner som Biofire har och som är lite unika för säker funktion.

 • Skrapor för inmatning av bränsle från förrådet med kraftiga hydrauliska stångmatare upptill 12 m långa och 6 st i bredd. Vi har även mindre alternativ på kraftig färdig botten 3 x 5 m. Med denna botten är det enkelt att bygga förråd upp till 90 m3.
 • Mellanförrådet är stort och fyllning sker med ultraljudsmätning som säkerställer jämn fyllning av bränsle, dess hydrauliska öppning och stängnings lucka tjänstgör även som en säkerhetsfunktion mot bakbrand.
 • Brännare är av typ förugn. På Palokärki brännarna är rosterytan dimensionerat för en effekt som är 20 % större än den nominella effekten vilket garanterar att den nominella effekten uppnås också med bränsle av sämre kvalité. Effektiv förbränning på långt trappstegsformat roster med hydrauliska pinnar som för fram aska och bränsle. Brännaren har keramiska väggar och tak.
 • Pannan är även den av Finsk kvalité, LAKA Pannan är känd för sin synnerliga långa bruksålder.

 

 

 

 

 

 

 

Vi bygger er anläggning efter era önskningar och behov!
Biofire är ett långsiktigt Säkert, Billigt och Bekvämt alternativ.

 • Palokärki Brännaren

  På Palokärki-brännarna är rostrets storlek dimensionerad för en effekt som är ca 20 % större än den nominella effekten vilket garanterar att den nominella effekten uppnås också med ett bränsle av sämre kvalitet.

  Effektiv förbränning förverkligas också med fuktigare bränsle eftersom rostret är långt och graderat, varför bränsle som skjuts in i dess övre del från brännarens bakre kant hinner torkas innan det flyttas till det egentliga förbränningsområdet.

 • Brännare och dess egenskaper

  - Tack vare det stora rostret får man ut den nominella effekten även från sämre bränsle - Det långa rostret bidrar till förbränningen av fuktigare bränsle - Med brännarna kan bland flis och/eller torv också brännas andra bränslen som pellets, spannmål eller barkavfall från spannmålstorkning. -

  Tack vare den steglöst justerbara lågan behöver systemet ingen ackumulatortank. - Brännaren kan fungera på mycket låg effekt (2-10 % effekt) - Brännaren kan utrustas med automatisk tändning

 • Värmecentraler

  Värmecentraler med stångmatarförråd och kedjetransportör med borttagning av torr aska. Effektklasser: 500-4900 kW. Biofire är en stark aktör som leverantör av värmecentralssystem.

  På grund av det stora bränslebehovet sköts flismatningen med en kedjetransportör. För värmeföretagare, För kommuner, För produktion av fjärrvärme, För processuppvärmning

 • Flisvärmekontainer med ett integrerat förråd. Effektklasser 60-500 kW

  En färdig värmecontainer är en praktisk lösning för den kräver mindre grundläggningsarbete jämfört med en separat värmecentral.

  Det räcker, när man som grund till containern på förhand gjuter en jämn platta och till platsen hämtas värmeöverföringskanaler, vattenledning och el. Det tar bara ett par timmar att göra containern funktionsduglig.

 • Småskalig kraftvärme har en viktig roll i vårt framtida energisystem

  Småskalig kraftvärme från biomassa är en koldioxidneutral baskraft som är delvis planeringsbar. Andra fördelar är: • Reducerar kostnader för köpt el och nätavgifter • Reducerar överföringskostnaden för extern el (effektavgiften minskar) • Lokalt producerad el kan öka driftsäkerheten vid elavbrott (vid möjlighet till ö-drift)

  • Ger möjlighet att prioritera elen vid störning i produktion/på nätet • Ger avlastning av elnätet • Ger en miljöprofil eller en starkare miljöprofil till industrin/företaget • Ger företag en möjlighet att bli en del i en ledande utveckling och som ger nya erfarenheter och ett nytt kontaktnät • Ger möjlighet att ta bort eller reducera fossil uppvärmning – minska CO2 -utsläppen • Nyttja spillvärme och minimera energiförluster genom att producera egen elkraft • Ökar användning av inhemskt bränsle och främjar sysselsättning inom glesbygden.

 • Teknik ORC

  ORC-tekniken bygger på en sluten turbinkrets som drivs av ett organiskt arbetsmedium med en kokpunkt lägre än vatten.

  Detta gör att en ORC-anläggning kan använda en värmekälla vid låga temperaturer (omkring 100°C) för att överhetta mediet och driva en turbin.

 • Biofire Sverige

  Kontakta oss

  Telefon: 0708-34 01 97

  E-post: info@lejsror.se

  Adress:

  Pilvägen 3
  294 77 Sölvesborg